Gebruikersvoorwaarden

Lees de gebruikersoverenkomst aandachtig door voordat u deze Website bezoekt en gebruik maakt van ons platform.

Deze website bevat materiaal voor volwassenen die voor sommige lezers beledigend kunnen zijn.


Zijn er één of meerdere punten in onze algemene voorwaarden waarin u zich niet kunt vinden of ondervindt u hinder bij het lezen van deze algemene voorwaarden.

Door deze overeenkomst te accepteren, verklaar ik het volgende:


• Ik garandeer dat ik op het moment van het bezoeken van deze website 18 jaar of ouder, en meerderjarig ben.

• Het seksueel expliciet materiaal dat ik via deze website upload, aankoop of bekijk is voor mijn eigen persoonlijk gebruik en ik zal dit materiaal nooit aan minderjarigen blootstellen.• Het bekijken, lezen, en het downloaden van het materiaal en afbeeldingen op deze website is niet in strijd met plaatselijkke wetten en normen van de provincie, staat, of land waar ik gevestigd ben.


• Cathouse BV spant zich maximaal in om de Website op een ononderbroken wijze beschikbaar te stellen en om deze met alle redelijke middelen te beveiligen. Gebruiker kan Cathouse BV op geen enkele wijze aansprakelijk stellen voor hinder door werkzaamheden, problemen, interventies, wijzigingen of beperkingen van functionaliteit of andere zaken die van invloed zijn op de beschikbaarheid van de Website of overige diensten van Cathouse BV.


• Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cathouse BV mag deze Inhoud niet worden gekopieerd, getranscribeerd, opgeslagen in een opslagsysteem, vertaald in een andere (programmeer) taal, verzonden in enige vorm of op enige manier (elektronisch, mechanisch, fotografisch of anderszins), verkocht of gedistribueerd. U mag de Inhoud niet verkopen of aanpassen of deze reproduceren, weergeven, in een openbare voorstelling verwerken, distribueren of op andere wijze gebruiken voor openbare of commerciële toepassingen. Het is niet toegestaan deze website of de inhoud ervan te “framen” en u stemt ermee in geen onderdelen van deze website naar een server te kopiëren. Verder stemt u ermee in op geen enkele wijze namen, logo's of handelsmerken van Cathouse BV te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Cathouse BV.


• Het seksueel expliciet materiaal dat ik via deze website upload, aankoop of bekijk is voor mijn eigen persoonlijk gebruik en ik zal dit materiaal nooit aan minderjarigen blootstellen.


Deze gebruikersovereenkomst vormt een juridische overeenkomst tussen deze site en u, de gebruiker.

• Alle klachten in verband met gebruik van de website , kwaliteit of iedere andere klacht, zullen door Cathouse BV serieus in behandeling worden genomen. Cathouse BV zal binnen 10 werkdagen de klacht proberen op te lossen. Cathouse BV zal de klant hierover schriftelijk via de mail berichten


Op gebruik van deze website zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.


Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.


Alle geschillen over deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Nederlandse rechter.


© 2013-2015 cathouse.nl. All rights reserved.

Enter ONLY if you are over 18

The site contains sexually explicit material.

18+ Exit